Revolvery

Revolver Tracker 627 nerez TAURUS

Revolver Tracker 627 nerez TAURUS

Sedmiranný revolver ráže .357 Magnum

Revolver 689 černý TAURUS

Revolver 689 černý TAURUS

Šestiranný revolver ráže .357 Magnum

Revolver 85S Saten TAURUS

Revolver 85S Saten TAURUS

Pětiranný revolver ráže .38 Spec

Revolver 605 Black TAURUS

Revolver 605 Black TAURUS

Moderní lehký pětiranný revolver